?

Log in

No account? Create an account
Беларусь у ХІХ ст. [entries|archive|friends|userinfo]
Беларусь у ХІХ ст.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Mar. 31st, 2011|09:55 am]
Беларусь у ХІХ ст.

pawet
Бломберг Мар'яна Магдалена. Вандалін Шукевіч ;
Maria Magdalena Blombergowa. Wandalin Szukiewicz
LinkLeave a comment

(no subject) [Mar. 24th, 2011|09:17 am]
Беларусь у ХІХ ст.

pawet
Смалянчук Алесь. Гарадзенскія “мяцежнікі” // ARCHE №12. 2010. C. 174-185.
LinkLeave a comment

Алексютович Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры [Mar. 5th, 2011|11:40 am]
Беларусь у ХІХ ст.

sivier
[Tags|, , , , ]

Алексютович Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры / Л. К. Алексютович. - Мн.: Вышэйшая школа, 1978. - 528 с. (djvu, 5,5 Mb)
Link5 comments|Leave a comment

Вопрос по Литовской Метрике. [Feb. 28th, 2011|11:07 pm]
Беларусь у ХІХ ст.

urfinwe

В одной исторической книге (конец XIX в.) встретил ссылку на документ из Литовской Метрики. В ссылке указан шифр документа:

 

 I A     л. 3-4

 56

 

Хотелось бы ознакомиться с этим источником поподробнее. Не подскажете ли, как отыскать современный шифр этого документа? И не опубликован ли он уже в каком-нибудь сборнике?


Link2 comments|Leave a comment

Міхась Раманюк. Беларускае народнае адзенне [Feb. 7th, 2011|11:29 pm]
Беларусь у ХІХ ст.

sivier
[Tags|, , , , ]

Раманюк, М. Ф. Беларускае народнае адзенне : Альбом / М. Ф. Раманюк. - Мн.: Беларусь, 1981. - 234 с. (PDF, 325 Mb)
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Feb. 5th, 2011|11:10 am]
Беларусь у ХІХ ст.

pawet
Лаўрэш Леанід. Ян Снядэцкі (1756 - 1830) - навуковец і асветнік гістарычнай Літвы. // Гістарычны альманах №15. 2009. С.75-88.
LinkLeave a comment

(no subject) [Feb. 3rd, 2011|06:11 pm]
Беларусь у ХІХ ст.

pawet
Цьвікевіч А. І. Западно-руссизм: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і начатку XX в.
Кніга ў DJVU
LinkLeave a comment

Магіла родных Багушэвіча ў Жупранах [Sep. 29th, 2010|04:19 pm]
Беларусь у ХІХ ст.

l_z
Хто небудзь мае здымак магілы родных Ф. Багушэвіча, каб можна было прачытаць, што там напісана, ці перапісаны зьмест з датамі?

З пахаваньня, фоты якога тут:

http://www.radzima.org/be/pub/1437_p/

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Францішак_Багушэвіч

А можа ёсць зьвесткі і зь іншых магілаў сваякоў?

P.S. Можа ў якой кніжцы/артыкуле апісваюцца сямейныя сувязі?
LinkLeave a comment

Носович И.И. Сборник белорусских пословиц [Aug. 8th, 2010|12:51 pm]
Беларусь у ХІХ ст.

sivier
[Tags|, ]

Носович И.И. Сборник белорусских пословиц - pdf, 7 Mb.
Link5 comments|Leave a comment

Историко-статистическое описание минской епархии [Apr. 5th, 2010|11:44 am]
Беларусь у ХІХ ст.

sivier
[Tags|, , , , ]

Архимандрит Николай. Историко-статистическое описаніе минской епархіи (1864) - pdf, 14 Mb.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]